Python Việt Nam

Cộng đồng Python Việt Nam. Diễn đàn liên kết, hỗ trợ lập trình viên Python - Django tại Việt Nam
http://pythonvietnam.info/
http://pythonvietnam.com/
Bạn cần giao lưu trực tiếp với cộng đồng lập trình viên Python, hãy liên hệ với BQT qua:
Skype/yahoo: khanhnnvn
Email: [email protected]