Quách Tộc

Đây là nhóm facebook do tôi, Quách Tuấn Ngọc lập ra để thông tin về Quách Tộc, quê tổ gốc tại Thái Thụy, Thái Bình, từ đời cụ Quách Đình Bảo, Quách Hữu Nghiêm.

Tôi là người bên chi Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình. Tính từ đời cụ Quách Đình Bảo và Quách Hữu Nghiêm thì tôi là đời thứ 22. Đấy là cụ Nghiêm truyền dạy vậy.

Các chi họ Quách điển hình gồm
a) Đông Hưng, Thái Bình;
xã Đông Tân và xã Đông Lĩnh
b) Tiên Lữ, Hưng Yên (phu nhân cục Quách Hữu Nghiêm là bà Tạ Thị Cửu người ở đây)

c) Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Đệ nhị phu nhân cụ Quách Hữu Nghiêm là bà Hồ Thị Thành, quê ở đây.


cùng bà con thân tộc xa gần.


Kính mời quý vị thân tộc và bạn bè tham gia nhóm.