Rao Vặt Bắc Ninh

Group này được xây dựng nhằm mục đích tạo ra một cầu nối giữa người mua và người bán tại thị trường Bắc Ninh cũng như các nhà đầu tư, các nhà sản xuất trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về thị trường Bắc Ninh đầy tiềm năng.
Group cũng là nơi quảng bá thương hiệu tôt nhất cho các nhà sản xuất, các nhà cung cấp dịch vụ đến với người tiêu dùng.
Chúng tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai Group sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào việc xúc tiến thương mại cũng như sự hợp tác kinh doanh, hợp tác khoa học công nghệ với các đối tác trong nước cũng như trên toàn cầu, góp phần phát triển kinh tế của thành phố và đất nước, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cho đất nước.
Chính vì vậy Group sẽ luôn là nơi quảng bá thương hiệu và sản phẩm miễn phí cho tất cả nhân dân Bắc Ninh nói riêng, cả nước nói chung.
Trong thời gian đầu Group đi vào hoạt động không tránh khỏi những sai sót, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của các bạn để chúng tôi ngày càng hoàn thiện Group nhằm phục vụ các bạn được tốt hơn.

Vì một Bắc Ninh tốt đẹp hơn hãy cùng nhau phát triển!

Trân trọng!