Quảng cáo miễn phí

Quảng Cáo Miễn Phí là cộng đồng trên facebook, giúp bạn đưa quảng cáo miễn phí lên wall của hàng trăm nghìn người dùng facebook Việt. Giúp cho việc bán hàng trên Facebook trở lên dễ dàng hơn.
http://www.facebook.com/groups/quangcaomienphi
Mỗi thành viên kết thêm 100 friend nhé.