QUẢNG CÁO - RAO VẶT

Bảng giá quảng cáo tại group.
Banner: 1 000.000 vnd/tháng
Tin dán lên đầu trang 500.000 vnd/tháng
Liên hệ 0985.814.823