Quảng cáo trực quan

Nhóm này về điều gì? - Nhóm là 01 nhóm công khai, nhằm cho các thành viên có thể quảng bá sản phẩm, quảng bá hình ảnh của công ty của các thành viên của nhóm cũng như thương hiệu cá nhân của tất thảy các thành viên của nhóm..... tóm lại các thành viên của nhóm có quyền: Thích đăng gì thì đăng miễn sao không ảnh hưởng tới người khác và nhóm hoạt động phi lợi nhuận, tuy nhiên Ad không khuyến khích các bài viết cũng như các comment liên quan đến các vấn đề như: Sex, thô tục, chính trị và tôn giáo hay các nội dung trái với Pháp luật của nhà nước hiện hành.