TƯ VẤN PHÁP LÝ MIỄN PHÍ (FREE LEGAL CONSULTATION)

TƯ VẤN PHÁP LÝ MIỄN PHÍ là trang thông tin cung cấp dịch vụ tư vấn các vấn đề pháp lý trong nước và quốc tế cho mọi người. Được Thạc Sĩ Luật Quốc Tế TRẦN QUANG ĐĂNG thành lập ngày 21 tháng 09 năm 2013, trang thông tin hướng đến giúp đỡ mọi người giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả và có lợi.

Mục đích thành lập trang thông tin là TỪ BI VÀ THANH TỊNH AN LẠC với mong muốn mọi người có thể làm tâm mình an bình.

Lĩnh vực tư vấn bao gồm:

- Bất Động Sản

- Luật sở hữu trí tuệ

- Luật Doanh Nghiệp

- Luật Thương Mại

- Luật Bảo Hiểm và Tài Chính

- Luật Hình Sự

- Luật Hành Chính

- Luật Quốc Tế

- Luật Thương Mại Quốc Tế

- Và Tất cả các vấn đề pháp lý khác

Chúng tôi, trang thông tin TƯ VẤN PHÁP LÝ MIỄN PHÍ trân trọng thông báo đến các thành viên rằng trang thông tin này là phi chính trị và là một mạng xã hội độc lập chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của các thành viên về pháp luật và tư vấn pháp lý với tinh thần xây dựng và giúp đỡ mọi người. Chúng tôi tôn trọng không phân biệt tất cả quan điểm và ý kiến đóng góp.

Tuy nhiên, để duy trì hoạt động lành mạnh và bổ ích của trang thông tin, chúng tôi, ban quản trị có các quyền sau đây:

01. Xóa bỏ tất cả bài viết, bình luận và hình ảnh và tất cả những thông tin mà có thể ảnh hưởng đến Nhà Nước, Hiến Pháp, Luật và các quy định, đạo đức và nằm ngoài nội dung thông tin của Trang Thông Tin;

02. Xóa bỏ các thông tin phân biệt đối xử tôn giáo, giới tính, sắc tộc và mang tính kích động;

Thành viên tự chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến các thông tin mà thành viên đó cung cấp trên trang tin. Các vấn đề pháp lý bao gồm nhưng không giới hạn về sở hữu trí tuệ, tính chân thực của thông tin.

Mọi thông tin trên trang TƯ VẤN PHÁP LÝ MIỄN PHÍ đều mang tính chất tham khảo và không bắt buộc. Mọi hoạt động tư pháp, khởi kiện đều không có hiệu lực và tác động đến Trang Thông Tin và Ban Quản Lý Trang Thông Tin.

Người được xem là đã hiểu và chấp nhận tất cả các quy định của trang TƯ VẤN PHÁP LÝ MIỄN PHÍ khi đồng ý là thành viên hoặc đăng bình luận, bài viết, hình ảnh và tất cả những dạng thông tin khác trên Trang Thông Tin này.

Khi giải thích các vấn đề liên quan đến trang TƯ VẤN PHÁP LÝ MIỄN PHÍ, bản tiếng Anh của nội quy website này sẽ được ưu tiên áp dụng.

(DOC 01, POST ĐẦU TIÊN CỦA TRANG THÔNG TIN NÀY)