Quê hương Tứ Xã

-Toán Tú 2 lượt:Sáng đi 5h30 về 9h...Chiều đi 12h20 về 15h30'....0973697573 19N--2186
- Đại Việt 2lượt: Sáng đi 4h30 về 8h...Chiều đi 13h30 về 17h ...0977648609 19N--2934
- Đức Thắng(đỏ)2 lượt: Sáng đi 5h về 8h30...Chiều đi 13h về 5h kém...0912066186 19N--8063
- Đức Thắng(trắng) Sáng đi 6h30' về 9h30'...Chiều đi 15h30 về 19h...0978785313 19B--00216
- Sơn Tuyên .....6h về 11h15'...0915075998 19N--4213
- xe Quốc Tuấn ...Đi 11h Chiều 15h về ...0983152689