QUY NHON UNIVERSITY

Mong các bạn tham gia vào nhóm xem qua cái này 1 chút :)
Nhóm này là trang phụ nhằm để các bạn sinh viên trường mình có thể giao lưu và đăng 1 số tin như tìm đồ đánh rơi, tìm nhà trọ, và đăng 1 số tin buôn bán đồ dùng ...
Những bạn cần thông tin về trường mình thì có thể like trang chính thức bên dưới để cập nhật thông tin :)
Fanpage Trường Đại Học Quy Nhơn (http://www.facebook.com/quynhonuniversity)