QUY NHƠN GIÁ RẺ

TOPIC ĐĂNG BÁN PHẢI CÓ ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐẦY ĐỦ. CHỈ POST 1 BÀI DUY NHẤT - BÀI TRÙNG LẶP BỊ XÓA KHÔNG CẦN NHẮC NHỞ.