ประมูลสินค้า ราคาพอใจ

ห้องประมูลนี้ เปิดเพื่อ...
ให้พ่อค้า/แม่ค้า มีรายได้เพิ่ม
และลูกค้าสามารถซื้อสินค้าในราคาที่พอใจ
*** รบกวนอ่านกฎของห้องก่อนนะคะ ห้ามผิดกฎ เด็ดขาด ***

อยู่กันฉันพี่น้องนะคะ ช่วยกันดูแลห้องด้วย