Rao vặt Hải Phòng (New)

Thông tin được rao phải rõ ràng đầy đủ về tên, nhãn hiệu, mầu sắc, giá cả và hình ảnh thực tế của sản phẩm (khuyến khích có ảnh thật cho sản phẩm)