Rao vat tai Long Xuyen

- Nhóm mở ra nhằm mục đích cho cộng đồng tham khảo, đăng tin và rao vặt, mua bán tất cả những gì mà không vi phạm pháp luật của nhà nước Việt Nam.
- Mọi thành viên đăng thông tin mang tính xúc phạm, hoạc kỳ thị, nội dung tin và hình ảnh... vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam, vi phạm pháp luật quốc tế thì thành viên đó sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.