Nơi Hội Tụ Các Thiên Tài Rap Việt!!! Chỉ Thíc Viết LYRIC!!! ¤-¤ RAP

-Hội tụ các men va girl viết lyric wa lại ko kần lên mix thu và giao lưư sự hiểu bít về rap việt.
-Lập các band rap giao lưư wa lại.
-Mong có sự ủng hộ.......
-Member nào mới vào gr thì ghi