Review các cơ sở,web,group FB, tài liệu học Tiếng Anh chất lượng và lừa đảo

Vì một Việt Nam tự do ngôn luận và công bằng phát triển

Group này không phải là nơi share tài liệu IELTS. Group này là nơi cho chúng ta thấy sự thật đa chiều về những gì đang diễn ra ở trong xã hội mà chúng ta bị bưng bít. Đồng thời cũng để những người mới đến đỡ bị lừa.

Tất cả các lời nhận xét ở trên group yêu cầu phải có bằng chứng. Cấm quảng cáo, spam dưới mọi hình thức.