Saigon Donations / Nhóm Quyên góp Sài Gòn

An open group uniting donors and charities in Ho Chi Minh City where you can list your donations such as: corporate Tết gifts, fundraising, second-hand furniture, one-time donations, regular donations of food and household items, etc.
--------------------------------------------------------
Đây là một nhóm mở mong muốn liên kết các nhà hảo tâm với các tổ chức từ thiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, một nơi mà bạn có thể tạo danh sách các khoản đóng góp như: quà Tết, gây quỹ từ thiện, đồ nội thất nhà ở/văn phòng đã qua sử dụng, các khoản đóng góp 1 lần hoặc thường xuyên về thực phẩm, vật dụng gia đình, v.v...