Sandnes Baptistmenighet

Dette er en gruppe for de som på noen som helst måte har et forhold til og er interessert i å følge litt med på det som skjer i Baptistkirken på Hana. Terskelen for å ta imot nye medlemmer er veldig lav :-)