Sarmatai

Apie grupės pavadinimą:
Jis nesusijęs su senovės Sarmatija - greičiau jau yra žodžio SARMATA / GĖDA išvestinė. SARMATAS - tai žmogus turintis sarmatos/gėdos, turintis sąžinę žmogus, kuriam ne vis vien, kas vyksta aplink jį konkrečiai ir valstybėje apskritai. Kuris puikiai suvokia žodžių GARBĖ, ŠEIMA, TĖVYNĖ, VALSTYBĖ ir t.t. svarbą bei įtaką jo, ir jo būsimų ainių gyvenimui bei ateičiai. Ir todėl daro viską, kad bet kokia neigiama įtaka TĖVYNEI ir jos piliečiams būtų kuo mažiau juntama.

Tai atvira grupė į kurią kviečiame jungtis visus palaikančius laisvą ir nedalomą Lietuvą. Negali būti net kalbos apie jos žemių (teritorijos) pardavimą užsieniečiams. Žemė neturi būti verslo ar spekuliacijų objektas. Joje mūsų bočių kapai ir atminimas. Tai kažkas gerokai didingesnio ir aukštesnio, nei prekė – tai LIETUVA.
http://www.sarmatas.lt/10/maironiui-lietuvos-dainiui-150-metu/


Tvarka grupėje:
leidžiamos visos temos ir visokiausi pasisakymai, išskyrus tuos, kurie tiesiogiai provokuoja konfliktus, yra įžeidžiami asmeniškai ar tautiniu-etniniu-religiniu-rasiniu pagrindu.. Pirmoje vietoje yra pagarba grupės žmonėms ir oponentams, nepriklausomai nuo jų nuomonės ar pozicijos BET KURIUO svarstomu klausimu. Ramybė, susikaupimas, sveikas mąstymas bei aiškus „čia ir dabar“ suvokimas yra visokeriopai sveikintinos dorybės šioje grupėje.

Čia mūsų puslapis FB: http://www.facebook.com/pages/Sarmatai/117402608306679?ref=hl

Kadangi čia mažoka vietos pilnam aprašymui - įdedame nuorodą, kur jis yra visas: http://www.sarmatas.lt/apie-mus/
SARMATAI