Cộng đồng starcraft II Việt Nam

File Excel tổng hợp thông tin của các bạn chơi SC2 trong Group. Các bạn có thể bổ sung thông tin của mình vào danh sách nhé. GL HF
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjMHZ4HWhq4MdFVIaS1JYW4zYVhiX3RlVjB0U3Fsa1E#gid=0