Semnan funny Days

Semnan Funny Days
عکس ها وخاطرات دانشجویی و تورهای تفریحی ما در روزهای خوش سمنان

ادمین های گروه :
Ali Asgari
Mohammad Ranjbar
Behrouz Pouyafar

(در آینده ادمین ها با رای بچه ها انتخاب میشوند)