Σ.Ε.Ο. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Η μεγαλύτερη παρέα του Χολαργού!! Τα στελέχη του Τοπικού μας, τα μέλη αλλά και φίλοι!!