SEO Hiệu Quả

Nơi thảo luận và hỏi đáp các vấn đề về SEO và tối ưu hóa Website.

Các hành vi Spam, các kiểu post bài dạng câu view, post bằng API tự động sẽ bị cảnh cáo hoặc cấm vĩnh viễn khỏi Group.

Các sự kiện, hội thảo liên quan chuyên đề bắt buộc phải đăng trong Event của Group.

Các tin tuyển dụng Sale Online & Internet Marketing tuyệt đối không được chèn link.

Cơ chế lọc của group là "Đa Admin", quy trình duyệt nội dung của chúng tôi có thể được thực hiện bởi bất kỳ Admin nào, nhưng chắc chắn sau cùng bạn vẫn sẽ phải thông qua Admin khó tính nhất.

Chúng tôi chọn lựa Admin cẩn thận. Nếu có yêu cầu tham gia lại Group sau khi bị remove, hoặc khiếu nại, hãy vào link sau: http://nhanh.co/seohieuqua-rejoin