‫اسلام دین صلح‬

سلام دوستها
بعد از این ګروپ
یک ګروپ اسلامی بوده
و شما هم کوش...ش کنین تا مطالب اسلامی را پوست کده و از بخث های بی مورد جدأ خود داری نمایید