SINDIRAN / MAÇKA / TRABZON

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

SINDIRAN / MAÇKA / TRABZON adı altında toplanan ve Trabzon ilinin Maçka ilçesinin tanıtım faaliyetleri yapan sivil grup
tamamen özgürdür ve özgür iradeleri ile faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar yürütülen faaliyet ve ziyaretlerde hiçbir derneğin ismi kullanılmamıştır.

Trabzon ili sınırları içindeki dernek sahiplerinden(!) yapılacak ziyaretler için izin alınma gereği duyulmamıştır.Bizler hiçbir derneği temsil etmediğimiz gibi, dernekler de bizleri temsil etmemektedir.

Sındıran köyünden olan insanlara bir davetiye dağıtmak için para isteyen
ve "buraya üye olmayan insanlarla ilgili işlem yapmayız" diyen insanların dernek başkanı (2009 yılı) olduğu bir kısım dernekler,
üye haricindeki köylüleri "vatandaş ve köylü" sınıfına koymayan dernekler bizi temsil etmemektedir. (bu eleştiri 2009 yılı sözde dernek yönetimi içindir.-2014 yönetim değiştiği için mevcut yönetimi bağlamıyor.)

Köyün isminin veya isim altındaki derneklerin kimsenin tekelinde olduğunu zannetmiyoruz.
Bizler hiç bir derneği temsil etmiyoruz ve hiçbir derneğin reklamını yapmıyoruz.

Dernek dediğin sosyal oluşumların olduğu futbol oynanan spor yapılan köy haricinde ceşitli aktiviteler düzenleyen bir oluşumdur. 3-5 kişinin kafasına göre yönettiği bir dernek değildir.
Hiçbir dernek de bizi temsil etmiyor.
Bizler Sındıran Köyünün yerli halkıyız.
(01.10.2009)

Şunuda özellikle hatırlatmak isteriz ki;
yönetimler gelip geçiçidir. Burada önemli olan hemşeriye hizmettir hemşerinin emrine amade olmaktır.- Her yönetim temsil ettiği mevkinin en üstü değil en alt mevkisidir.- Tek tek her hemşerimiz her vatandaş onların üstüdür ve efendisidir. Seçilmiş veya gelecekte seçilecekleri bunu bilmeli ve o mevkide kendi çıkarlarına göre değil halkın ve hemşerisinin çıkarına göre hareket etmelidir.
tekrar hatırlatırız:

Hiçbir dernek de bizi temsil etmiyor.
Bizler Sındıran Köyünün yerli halkıyız.
(17.02.2014)

bilgilerinize...
------------------
TARİHÇE:
Çok eski bir yerleşim yeri olan ilçemiz, tarihi süreç içersinde Pers, Bizans, Osmanlı ve Türk uygarlıklarının beşiği olmuştur. Maçka İlçesi,Rum Pontus Krallığının elindeyken,1461 yılında,dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet Han’ın Trabzon’u fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır.

Maçka ilçesi 1913 yılında kurulmuştur.
Hamsiköy, Meryemana, Mulaga (SINDIRAN) ve Galyan dereleri, ilçemiz Esiroğlu mevkiinde buluşarak Maçka deresi adı altında Karadeniz’e dökülmektedir.

Sındıran köyü Maçka ilcesinin 6 merkez köyünden (kiremitli, konaklar, esiroğlu, hamsiköy, coşandere'den) biridir.
'Mulakai' arapca olup kelime karşılığı karşılaşma yeri, karşılaşılan yer'dır. Mulaka diye adlandırılan bölge Mulakai Zir(aşağı mulaka) ve Mulakai Bala (yukarı mulaka) olarak ayrılmıştır. Aşağı Mulaka bölgesi cumhuriyetimizin ilk yıllarında köy isimlerinin türkceleştirilmesi adına ' SINDIRAN KÖYÜ ' adını almıştır.

ANLAŞILDIĞI ÜZERE KÖYÜMÜZÜN İSMİ ARTIK MULAKA DEĞİL "SINDIRAN" DIR.