Singlevenner i Århus

Regler på væggen
Hvad må jeg herinde? Du må oprette og diskutere... gruppens events, samt at snakke om at mødes.

Alt andet (inkl. præsentation af nye medlemmer) må du gøre i snakkegruppen (https://www.facebook.com/groups/singlevenner.snak/) - ikke her.

Reklamer og servicemeddelelser er ikke tilladt!

Regler for events
Du må kun slå events op (hvad enten de er oprettet eller skrevet direkte på væggen), hvis du selv deltager på lige fod med de andre deltagere eller eventet kun udbydes for Singlevenner. Dette skal forhindre, at vi bliver oversvømmet i reklamer.

Bortset fra ovenstående, bestemmer den som laver eventet selv over det. Eventarrangøren må altså invitere dem de vil, begrænse eventet fx på alder, køn, om hunde og børn må komme med o.lign. Eventarrangøren kan dog ikke bestemme over offentligt tilgængelige områder, men kun opfordre gruppens medlemmer til at følge et evt. ønske.

Udsendelse af invitationer: Der udsendes ikke længere invitationer til arrangementerne. Facebook vil typisk vise medlemmerne en notifikation når et arragnement bliver oprettet, ligesom det kan ses på gruppens væg og i gruppens kalender. Arrangøren kan godt invitere sine egne venner. Årsagen er, at Facebook kraftigt har begrænset hvor mange der kan inviteres og vi har dermed ikke mulighed for at invitere til alle arrangementer.

Reglerne er mere strikse end før og man må mindre. Det gør dem til gengæld lettere at forstå og administrere. Samtidig er der så mange medlemmer af snakkegruppen, at man nu når ud til et pænt publikum dér, til de ting man ikke længere må i hovedgruppen.

For uddybninger, spørgsmål og svar, se https://www.facebook.com/groups/singlevenner/doc/628225647217332/