Sinh Viên Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng-DAU

Tiêu chí hoạt động của trang page này là:
Nơi giao lưu, trao đổi, thông tin về học tập, kiến thức, nơi ở cho anh chị em sinh viên trong trường.
Cho phép các bạn sinh viên trao đổi mua bán những đồ dùng cũ có trị giá thấp
Nghiêm cấm mọi hành động maketing,buôn bán có mục đích kinh doanh.
Ai vi phạm- đá thẳng tay !