VFU-ĐH Lâm Nghiệp

Quy định về việc đăng bài trên nhóm
- Cho phép đăng các hoạt động học tập, giao lưu , chia sẻ thông tin hữu ích , thanh lý đồ cá nhân ... và các hoạt động khác không mang tính kinh doanh
- Không cho phép quảng cáo spam nếu chưa cấp phép của ADMIN
- Thu phí với các đơn vị , cá nhân đăng bài trên nhóm kinh doanh lớn là 100k/ tháng
- Thu phí sv KINH DOANH đăng bài trên nhóm 50k/ tháng nhằm hạn chế Spam
- GHIM bài 50k/ ngày trở lên tùy đơn vị
Tất cả tiền trên do các ADMIN được chỉ định thu và giữ tiền,tiền thu được cho vào quỹ từ thiện VFU CHARITY do thầy Điệp Đủng Đỉnh lập
- FACE nhóm VFU CHARITY https://www.facebook.com/groups/1455803454672050/
- Face các ADMIN Chỉ định
https://www.facebook.com/PhuongCoiXinhDep?fref=ts
https://www.facebook.com/minhthanhvfu?fref=ts
https://www.facebook.com/hero.ylpt.isme?fref=ts