Kênh mua bán online

- Tạo môi trường kinh doanh, buôn bán lành mạnh cho sinh viên cũng như tất cả mọi người nói chung.
- Xây dựng thương hiệu, kinh doanh hiệu quả, đặt uy tín lên hàng đầu.
- Góp phần xây dựng thương mại điện tử Việt Nam
Chú ý:
+ Nghiêm cấm post nhiều bài với cùng 1 nội dung, post 2 bài liên tiếp cùng nội dung, bạn sẽ bi remove khỏi nhóm mà ko có thông báo.
+ Mọi bài post khác lĩnh vực buôn bán, trao đổi
nếu chưa được sự cho phép của admin đều sẽ bị xóa.
Trân trọng.