VCCORP- SINH VIÊN THỰC TẬP TÀI NĂNG 2016

GIỚI THIỆU GROUP SINH VIÊN THỰC TẬP TÀI NĂNG 2016 - VCCORP

Chư...ơng trình "Sinh viên thực tập tài năng - S*Talent 2016" được tổ chức với mục đích tìm kiếm những sinh viên tài năng thuộc những trường đại học hàng đầu Việt Nam về thực tập tại VC Corp. Sau quá trình thực tập, VC Corp sẽ lựa chọn những ứng viên tài năng nhất để bồi dưỡng, đào tạo trở thành nhân sự chính thức của công ty.

Group "SINH VIÊN THỰC TẬP TÀI NĂNG 2016 - VCCORP " là group trao đổi, chia sẻ chính thức dành riêng cho tất những ai quan tâm đến chương trình "Sinh viên thực tập tài năng 2016" của VCCorp. Tại group này các bạn sinh viên có thể hỏi đáp về công việc, văn hóa, con người VCCorp,...

Những bạn sinh viên năng động sẽ được đánh giá cao, và ưu tiên chọn lựa. Group được sự bảo trợ từ ban cố vấn là các lãnh đạo VCCorp.

Website chính thức: http://svtainang.vccorp.vn/
Fanpage VCCorp:https://www.facebook.com/VCCorp

Đăng ký nộp hồ sơ thực tập: http://svtainang.vccorp.vn/?s=overview