ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΙΩΝ (Jerusalem Patriarchate Seminary)

Αν έχετε ερώτηση για σπουδές στα Ιεροσόλυμα,
← γράψτε αριστερά, και θα απαντηθεί. H ομάδα αυτή δημιουργήθηκε για τους μαθητές, απόφοιτους, και φίλους της Πατριαρχικής Σχολής της Αγίας Σιών στα Ιεροσόλυμα (Γυμνάσιο και Λύκειο του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου).
Αποτελεί μια προσπάθεια για την ανάπτυξη της Σχολής, για να ξαναγίνει όπως ήταν πρίν από δεκαετίες, με αριθμό μαθητών πάνω από 100. Γνωρίζουμε πως το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει ελλείψεις δυναμικού, και επειδή η Σχολή είναι το "φυτώριο", η βασικότερη πηγή νέων μελών της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νέους μαθητές. Κάθε προσφορά στην προσέλκυσή τους είναι ευγενές έργο, που θα εκτιμηθεί από μας και από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.