Buy or Sell Anything You Want

People do not post the same post everyday there needs to be a time period example if post today u can repost same post after 3 days then this gives everyone time to look at all post-No swearing/foul language allowed, no mediums or occultic activities allowed, no abortion adverts allowed!!!! No fighting or arguing allowed. Admins will be respected. Group members may report any post that is unfit and do not adhere to the rules. No nudity or porn allowed. No explicit photos allowed. No photos containing violence allowed.
If you do not follow the rules of the group, your account will be reported to facebook. Thank you to all members who do follow the rules of the group and to those who report posts in the group.

Alle Advertensies moet n
PRYS( n vloerpys tenminste as u nie die waarde van u artikel kan vasstel nie, en vra vir n aanbod),
AREA (plek)
KONTAKBESONDERHEDE ( Selfoonnr, epos of inbox, maar u MOET spesifiseer)

Sonder hierdie inligting sal n advertensies as onvolledig bestempel word en kan delete word van die groep.

Geen Negatiewe kommentaar of enige lang bespreking van n artikel en prys wat die adverteerder se advertensie kan benadeel sal toegelaat word nie. Ons fokus op die verkoop en ruil van ons produkte, die verskaf van inligting of werk vir ons jong mense. Spontane kort gesprekvoering wat handel oor n adverteerder se produk en verskaf van inligting is toelaatbaar.

Niemand mag sy advertensie onder aan n ander adverteerder se produk plaas wat tot sy eie voordeel strek nie. Sodra iemand op n adverteerder se advertensie reageer, mag dit net wees om meer inligting van die produk te verkry, of adverteerder se kontakbesonderhede aan te vra indien hy dit nie verskaf het nie.

Geen advertensies wat pornografies of seksuele middele adverteer sal toegelaat word nie

Geen advertensie waar iemand n “diens” lewer waarby so n persoon geestelike werk doen en in kontak met dooies is mag op die blad adverteer word nie. Geen Tarrot kaart lesing advertensies word toegelaat nie. Ons kan ongelukkig nie die blad vir geestelike werk (Behalwe as iemand dit as n betrekking verlang) gebruik nie, ook nie vir prosas, gedigte en dagstukkies vir mense se persoonlike lewe nie.

Geen geldmaak skemas of enige "work from home " advertensies sal toegelaat word nie

Indien u wil he dat iemand vir u produk of item n bod moet insit soos op n veiling, is u baie welkom om dit te doen. Maak seker dat u bod in verhouding met die waarde van die artikel is waarop u n bod insit. .

Die Bestuur of eienaar van die groep kan onder geen omstandigdhede aanspreeklik gehou word vir goedere, produkte, lewende hawe of diens wat iemand te koop of te ruil aanbied nie.

Enige ongerymdhede van n adverteerder of enige probleem wat daar mag ontstaan moet u die Admin van die groep daaroor per inbox inlig

Geen adverteerder mag lede versoek om hulle epos adres/e vir katalogus onder die advertensie te los nie, maar wel per inbox.