Katedra sociologie FF UK

(Neoficiální) skupina pro všechny studenty, absolventy a vyučující na katedře sociologie FF UK. Pokud spadáte do jedné z těchto kategorií, napište prosím některému z adminů zprávu a klikněte si přidání do skupiny. Pokud do ní nespadáte, zvažte státi se příznivcem (neoficiální) FB stránky katedry http://www.facebook.com/SociologieFFUK

Katedra sociologie zajišťuje výuku sociologie na Karlově Univerzitě jako jedna ze dvou oborových kateder. Počet přijímaných studentů činí pracoviště místem exkluzivním (cca 35 studentů za rok plus přibližně 10 dalších pro mezifakultní kombinaci demografie - sociologie), které využívá nesporné atraktivnosti FF UK k výběru kvalitních uchazečů o studium, a jejich předpokladů zase k využití otevřeného a flexibilního studijního programu, který počítá s volitelností vzdělávací dráhy, se samostatností a aktivitou studentů, s prostorem pro individuální práci se studenty.

oficiální stránky Katedry sociologie FF UK: http://sociologie.ff.cuni.cz/