Sóc Sơn Đại Đoàn Kết

Sóc Sơn đẹp ở sự bình yên trong mỗi làng xóm,đẹp vì tình người thắm thiết,đẹp vì những cánh đồng vàng mênh mang và đẹp vì "những ngọn núi có từ bao đời" và "những trang cổ tích sáng ngời câu huyền thoại".