Mитинг-шествие

Уважаеми колеги,
От месеци насам висшето образование и науката в България са в тежка ситуация. Не са от вчера уравниловката и липсата на ясна европейска политика в управлението на образованието и науката. Независимо от превратностите на времето, въпреки трудностите, колегията на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ винаги е била стожер на високите стандарти в образованието, науката и духовността. Само добре образованото общество може да постигне целите, които си поставя.
Няма страна, която разчита на образование от чужбина. Това са национални приоритети в целия свят. България има традиции, специалисти и интелигентна младеж, на която не бива да пречим да вижда бъдещето си в своята страна. Образованите и знаещи хора са една от най-сигурните гаранции за стабилно развитие и равноправно участие на България в международното сътрудничество за по-добро общо бъдеще.
Ние не искаме за себе си повече от другите. Ние настояваме разпределението на средствата за образование да бъдат диференцирани според качеството. Ние очакваме делът на образованието в бюджет 2011 да заеме достойно място, осигуряващо възпроизводството на този сектор.
Нека политиката в образованието насърчи конкуренцията между университетите в благородната им борба за постижения в знанието и науката. За да има обаче знаещи хора утре, те трябва да бъдат обучени днес.
Затова искаме:
1. Правителството, заедно с експерти от образователните и научни институции, да разработи още през първото тримесечие на 2011 г. национална стратегия за развитието на висшето образование, науката и технологиите и да съобрази философията на бюджетната си политика с него.
2. Очакваме още през първото тримесечие на 2011 да бъде предложен от правителството конкретен подход, който да гарантира инвестиране в качественото образование и наука.
3. Правителството да определи адекватна държавна субсидия за издръжката на студент, отговаряща на изискванията за качествено обучение в съответната специалност.
4. Делът на средствата за висше образование и наука в бюджета на Република България за 2011 г. да е съобразен с европейските стандарти.
5. Да се дадат категорични гаранции, че при евентуална актуализация на бюджет 2011 г., средствата, заложени за образование и наука, няма да бъдат засегнати по какъвто и да е било начин.
Каним всички колеги – преподаватели, студенти, възпитаници на Алма матер и на всички български висши училища, всички, които правят и невъзможното българската наука да е европейска наука, всички които милеят за днешния и утрешния ден на родината ни – на митинг-шествие за адекватна държавна политика към образователните и научни институции, за повече грижа за бъдещето на държавата ни.
Шествието ще започне в 10.00 на 16 ноември 2010 г. и ще се движи по маршрут – Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски” – бул. „Цар Освободител” - Министерски съвет – бул. „Дондуков” – Ректорат.