SOICT

Hội Sinh viên và cựu Sinh viên CNTT & TT.
SOICTers : Tô lịch sỹ tử
Đào tạo, nghiên cứu: Học bổng du học, ngắn hạn, post nghiên cứu, thực tập đào tạo, hội thảo
Giao lưu, khởi nghiệp: Kết nối dân IT, non IT
Việc làm: Hỗ trợ cựu SV chia sẻ tìm đối tác việc làm.
-Yêu cầu :
Mức lương cụ thể.
Không post link tuyển dụng.

Hỗ trợ post lên trang thông tin của Viện SOICT Page:https://www.facebook.com/pages/soicthuteduvn/190071379047