SOLATA SOCIAL NETWORK

Welcome!

"Salama' sitammu siduppa mali' lan te tarampak kamisaranta, "SOLATA SOCIAL NETWORK" tungka sanganna. "SOLATA SOCIAL NETWORK" iamo pa'temperanna SOLATA, tammuan kasiumpuranna Toraya tu mamali' sibuangan kada kaboro' lako padanna Toraya umba-umba inan nanai, tu mangka marampa' dipadadi attu-attu pura lendu': http://solata.torajacybernews.com/. Ilan "SOLATA", ma'dinki' umparampo kada mali'ta ba'tu bisara kaboro'ta lan ma'rupa-rupa a'gan; kareba, gambara', penanian Toraya, karume, retteng, londe, ulelean pare, kada-kada To Minaa, pa'pakilala, sia senga'-senga'na.

Ianna denki' tu unnampui gambara', penanian, retteng, ba'tu kada To Minaa Toraya, da'ta magiang umba'gi lako tarampak tammuanta, "SOLATA" tungka sanganna: http://solata.torajacybernews.com/index.php?p=blogs.

Selamat bergabung di SOLATA SOCIAL NETWORK. Grup ini bagian dari pengembangan SOLATA: situs jejaring sosial Toraja di http://solata.torajacybernews.com/ yang dirancang khusus untuk penutur bahasa Toraja. Di sini Pengunjung dapat saling menyapa dalam bahasa Toraja, saling berkirim lagu-lagu Toraja, Londe-Londe, Karrume, dan kada-kada tominaa.

Jika memiliki karya foto, video, musik, sastera dan seni khas Toraja, jangan segan berbagi ke blog SOLATA di http://solata.torajacybernews.com/index.php?p=blogs


Solata Social Network "Bersama Membangun Kampung Halaman"