Sơn Dương - Tuổi thơ với những cánh diều

Mời bạn về thăm Sơn Dương quê tôi, nơi đỉnh nhọn của hình tam giác đồng bằng Bắc Bộ. Xã Sơn Dương nơi hội tụ của bốn làng: làng Mương, làng Thụy Sơn, làng Sơn Lựu, làng Dụng Hiền. Sơn Dương quê tôi đang lưu giữ ngôi đền cổ cùng với kho tàng lịch sử thần linh Sơn Minh Vương. Mời bạn về thăm Sơn Dương quê tôi ngôi làng bé nhỏ, nghèo nàn lạc hậu đang lưu dữ nhiều báu vật quốc gia như ngôi nhà của cụ Tổng Cóc, ngôi nhà mà cụ Tổng Cóc đã có những năm tháng chung sống hạnh phúc cùng bà chúa thơ nôm thi sỹ Hồ Xuân Hương,'' trước khi thi sỹ Hồ Xuân Hương tái giá với chi phủ Vĩnh Tường''. Cùng với nhiều ngôi nhà cổ mái ngói rêu phong có tuổi thọ trên trăm năm, còn nhiều, rất nhiều chuyện buồn vui ly kỳ sau lũy tre làng đang chờ bạn. Xin bật mí với bạn một điều người dân Sơn Dương hôm nay đều là cháu chắt các'' cựu sinh viên trường tư thục'' của cha con thi sỹ Hồ Xuân Hương