Spiritueel Leven

De groep Spiritueel Leven is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in spiritualiteit en er voor kiest bewust in het leven te staan. Het is een plaats om elkaar te ontmoeten om te delen en om inspiratie op te doen.
Het is ook de intentie om in deze groep met elkaar met aandacht en respect beweging naar bewustzijn en groei te creëren. Het is tijd, de tijd om te ontwaken, de tijd om te groeien en bewuster te zijn. Het is tijd om je essentie vanuit je Zelf, je Ziel, helemaal te ontvouwen en te laten bloeien en stralen.

Dit alles kan in deze groep vanuit het delen van jouw spirituele waarden, jouw verhaal, jouw verworven inzichten en jouw persoonlijke ervaring en beleving.
Delen van jouw inzichten en persoonlijke ervaringen kan heel erg waardevol zijn voor anderen en ook voor jezelf. Het delen van de persoonlijke beleving van anderen kan heel waardevol voor jou zijn doordat het je nieuwe inzichten kan geven.
Iedereen bevindt zich op zijn of haar eigen moment van ontwaken, en mag nieuwe impulsen ontvangen. Iedereen bevindt zich in zijn of haar moment van Leven en van ervaren en heeft zijn of haar eigen waarheden en conditionering. Iedereen heeft ook zijn of haar innerlijke wijsheid.
Je mag hier zijn die jij bent. Je bent welkom om te delen vanuit je zelf, over jezelf, je werk en je activiteiten.

We vinden het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en iedereen in zijn waarde te laten.
Deel vanuit je IK; van wat het voor jou betekent, wat het met jou doet, welk inzicht het jouw gebracht heeft.
Het gaat niet om wat is waar of wie heeft gelijk, het gaat om het delen van inzichten met respect voor en nieuwsgierigheid naar de verschillen.

Verzoek:
- Als je filmpjes en foto’s deelt of spreuken citeert of een boekentip geeft, nodigen we je van harte uit vooral aan te geven wat die boodschap van dat filmpje, foto, boek of spreuk voor jou betekent. Jouw cadeau aan de ander.
- Als er een link wordt geplaatst naar een artikel, vragen we je om een korte samenvatting van enkele zinnetjes en jouw persoonlijke verbinding met het onderwerp van dat artikel toe te voegen. Dat geeft ons, de lezer, wat meer inzicht waar het over gaat en nodigt het ons uit.
- Ten aanzien van reclame voor jouw werk, willen we heel duidelijk zijn. Deze groep is in de eerste plaats een groep, waar we een veilige ruimte creëren voor mensen om te delen met elkaar. Wij verzoeken je heel dringend om daar met respect mee om te gaan. Reclame is alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden:
* Je bent lid van de groep en levert naast vertellen over je eigen werk ook regelmatig een ander soort bijdrage. Je bent dus actief lid!
* Reclame maken voor iets anders dan jouw eigen werk is NIET toegestaan. Dit om te voorkomen dat de reclame onpersoonlijk wordt en niet wordt toegelicht door degene die het organiseert.
* Bij iedere reclame uiting heb je een uitgebreide beschrijving vanuit jezelf die het persoonlijk maakt en doe je moeite om een discussie in de groep tot stand te brengen en draag je ook zorg voor die discussie, door respectvol respons te geven.
* Wanneer je twijfelt of jouw reclame hier kan, dan kan je contact opnemen met één van de moderators.
* Wij behouden ons het recht voor om reclame, zonder opgaaf van reden, te verwijderen. Hierover gaan wij achteraf ook niet met je in discussie.

Hartelijke groet,
Anita Boom-van-Doorn