"De Sportfokkers" Schoonebeek en omgeving

De vereniging

De "Sportfokkers Schoonebeek en Omgeving" , opgericht in 1957, is een middelgrote vereniging, welke zich ten doel stelt het houden van kleindieren te bevorderen.

Bij deze liefhebberij staat het genoegen van mens en dier voorop en hierbij kan de liefhebber uit verschillende diergroepen en een groot aantal rassen kiezen.

Onder kleindieren worden verstaan:
•Pluimvee: hoenders, dwerghoenders en siervogels, zoals fazanten, kalkoenen,pauwen, parelhoenders, maar ook de kleine siervogels, zoals kwartels, patrijzen, wilde duiven en lachduiven, maar ook de watervogels, zoals eenden, ganzen,zwanen enz.

•Pelsdieren: konijnen, cavia's en kleine knaagdieren zoals dwerghamsters, kleurmuizen, kleurratten en gerbils

•Sierduiven

Voor een ieder, die geinteresseerd is in het houden van bovengenoemde kleindieren kunnen wij als vereniging u adviseren bij aanschaf en verzorging van deze dieren , waarbij het van geen belang is of u deze gewoon voor de gezelligheid bij huis wilt houden of u ermee naar de tentoonstelling wilt gaan of dat u b.v. een zeldzaam ras in stand wilt houden.

De vereniging heeft momenteel 75 leden en organiseert ieder jaar een hokbezoek, een Jongdierendag (waar de jonge dieren van dat jaar beoordeeld worden of ze geschikt zijn om er volgend jaar mee verder te gaan fokken) en een Clubtentoonstelling (waar de dieren van de leden tentoongesteld worden).

Deze keuringen worden gehouden in het dorpshuis 't Trefpunt te Zandpol. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten, waar we onze kleindierhobby promoten.

Onze website: www.sportfokkers.nl
Ons e-mail adres: [email protected]