Street Photography- Sweden

Ni kan ladda upp en bild per dag i gruppen - inga länkar!
På sista tiden har jag fått många frågor om varför en eller annan bild plockas bort. Svaret är enkelt: jag tycker inte att de är tillräckligt intressanta eller motsvarar inte min definition av Street. Jag kommer inte att svara på de frågorna mer, de tas bort.
Jag tror att det är viktigt att förstå att detta är en kurerad grupp. Den underhålls med syftet att det växande hav av information som omger oss har något sorts meningsfullt filter. Bilder plockas bort så att vi kan fokusera uttrycket och disskutionen. Dom som inte vill ha bilder bort-plockade kan ju bara lägga upp på Flikr istället tex. Jag tror diskussionen om vad som är street fotografi är en viktig del av gruppens aktivitet och mål, men dom som vill ha en helt tydlig förklaring om varför vissa bilder tas bort blir nog besvikna eftersom urvalet delvis görs från min personliga intuition, smak och kompetens. Detta innebär så klart inte att allt som valts bort inte skulle kunna ha valts av någon annan "kurator" men då skulle det ha varit en annan grupp. Jag antar att dom som söker sig till denna grupp gör det för att den har en hög kvalité, en kvalité som jag jobbar hårt för att behålla genom att filtrera fram det som känns meningsfullt.

Det handlar inte om fotografernas nationalitet eller adress. Ännu mindre om var bilderna är tagna. Den enda idén med gruppen är att försöka utveckla och sprida street fotografi i svensk fotografisk miljö för att den inriktningen är svag i svensk fotografi idag.