Summer Love

לא יודע אם ידעתם, אבל בתוך הנדסה קרבית יש פלוגות של D9 ,הן הראשונות להכנס לקרב והראשונות שנכנסו לעזה ב״צוק איתן״ רוב התרומות הולכות ליחידות היותר גדולות ומוכרות ... אני רוצה שננסה לעזור ליחידה זו שדואגת לנקות את כל המכשולים (ממוקשים ,פצצות , מבנים ותעלות ) על מנת לאפשר לטנקים , נגמשים וחיל רגלים להכנס בבטחה יחסית . אחיין שלי עומר שנמצא שם כרגע ומסכן את חייו שלח הודעה למשפחה בשם כל החיילים בפלוגה . אפשר להביא אליי לגינדי (גלעד 4 רמת גן בכל שעה יש לובי בבנין 24 שעות או לדבר איתי)עד וכולל יום רביעי. ביום חמישי נעביר ליחידה שלו הכל.
תודה על העזרה אם כמובן אפשרי וביכולת שלכם . מדינת אחת מאוחדת !