Sự Nghiệp Làm Cha (Su Nghiep Lam Cha)

Cộng đồng những ông bố tốt chăm lo SỰ NGHIỆP LÀM CHA & GIÁO DỤC CON.

Website: www.sunghieplamcha.edu.vn;
Facebook: www.facebook.com/sunghieplamcha;
Youtube: www.youtube.com/sunghieplamcha.

Cộng đồng có được sự cố vấn chuyên môn của các chuyên gia tâm lý trẻ em và phương pháp dạy con: Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức; ms. Lại Thị Hải Lý; và rất mong sớm nhận được thêm sự cố vấn của các chuyên gia khác ... trong và ngoài nước.