Hội sinh viên đại học Quốc tế Miền Đông - EIU Students Group

Hội Sinh viên Đại học Quốc tế Miền Đông là nơi giao lưu, ...trao đổi bài tập hoặc post các thông tin, hoạt động trong cũng như ngoài trường cho các bạn sinh viên trong trường đại học Quốc tế Miền Đông nắm rõ và tham gja nếu muốn See More