Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm - svphatdiem

Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm

Gia đình Phát Diệm: Đoàn kết, yêu thương, phục vụ.
Website: http://svphatdiem.com/
Email: svphatdiem@gmail.com
FB: https:/facebook.com/groups/svcgphatdiem/