Cộng Đồng Sinh Viên Đà Nẵng

Những ai là sinh viên tại Đà Nẵng City thì vào nhóm và chia sẽ kinh nghiệm học tập cũng như giúp đỡ lẫn nhau trong công việc nào...............