Svenska i Finland

Svenska i Finland is a Facebook group for those who wish to prac...tice/learn the Swedish spoken in Finland.

We are developing a smart phone app for Android and IOS that contains vocabulary and grammar exercises and cultural quizzes, The app will also have audio files in "finlandssvenska".

Add your friends who are interested in Swedish and use this group to ask questions about the Swedish language, discuss different things about Finland and keep the group active. The Swedish Cultural foundation in Finland has financed this project between.

The phone app will be launched June 2017.
Visit our website www.svenskaifinland.com and check out our Finland LiveBinder with hundreds of links to “everything Finland” in English http://bit.ly/2gm65sc
---------------------------------------------------------------
Svenska i Finland är en Facebook-grupp för de som vill träna/ lära sig finlandssvenska.

Vi utvecklar en smartphone app för Android och IOS som innehåller vokabulär och grammatikövningar, kulturfrågesporter samt ljudfiler med finlandssvenskt uttal.

Lägg till vänner i gruppen som är intresserade av svenska, använd denna grupp för att ställa frågor om det svenska språket, diskutera olika saker om Finland och håll gruppen aktiv. Svenska Kulturfonden i Finland har finansierat detta projekt.

Telefonenappen kommer att lanseras i juni 2017. Besök vår hemsida www.svenskaifinland.com och ta en titt på vår Finland LiveBinder med hundratals länkar till ”allt om Finland” (på engelska) http://bit.ly/2gm65sc

Veronica Gelfgren/Learnmera Oy
veronica@learnmera.com