SVCG Phùng Khoang - Bùi Chu

XIN CHO ANH CHỊ EM SINH VIÊN CHÚNG CON BIẾT YÊU THƯƠNG NHAU - SIÊNG NĂNG LẦN HẠT VÀ VỮNG TIN NƠI CHÚA.