STREET WORKOUT SZCZECIN

Grupa dla osób CZYNNIE uczestniczących na treningach.

Regulamin:
#1 Prośba o dołączenie do grupy będzie poddana weryfikacji danej osoby
#2 Odnotowana dłuższa niż miesiąc nieusprawiedliwiona nieobecność na treningach skutkuje usunięciem z grupy

Nasza strona na facebooku:
https://www.facebook.com/SWSzczecin