Tài liệu 14SHH HCMUS

Group này bao gồm tất cả các tài liệu có liên quan tới ngành học... của khoa Sinh học trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐHQG TPHCM.
Group này nhằm chia sẻ trao đổi các kiến thức, bài tập, bài giảng,...
Với tiêu chí: Kiến thức là phải trao đổi để không là kiến thức chết.
Group này sẽ cho phép tất cả mọi người gia nhập vào với lí do nâng cao trình độ học vấn các môn Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
Mọi người có thể tải các file về, có thể sử dụng, nhưng nếu có lấy để làm bài giảng cho các đơn vị khác, hoặc dùng cho bất kì mục đích nào. Mọi người nên đề tên nguồn, tên tác giả, tên tài liệu vì lí do tế nhị và tôn trọng người làm ra các file tài liệu đó, cũng như tập thể Group tài liệu này.
Mong mọi người hợp tác và đừng vi phạm vấn đề bản quyền.
Hãy tôn trọng người làm ra file tài liệu, tôn trọng tập thể Group Tài liệu, và lòng tự trọng cá nhân. Bạn sẽ được người khác nể hơn khi tài liệu các bạn sử dụng và biên soạn có kèm theo các tài liệu nguồn mà các bạn tham khảo. <3
Các bài đăng trên Group đều được kiểm soát bởi quyền admin. Chỉ những bài đăng có gõ dấu đầy đủ, đúng chính tả Việt Nam mới được phép đăng lên Group. Các bài đăng tiếng Việt không dấu hoặc teencode thì các bạn sẽ được nhắc nhở, ai quá 3 lần sẽ chặn nick khỏi Group

Đạt-Lớp trưởng 14SHH1-Chi Hôi Trưởng 14SHH1