chợ tai nghe 2hand

Group nhằm mục đích giúp mọi người thuận tiện trao đổi mua bán các sản phẩm tai nghe , Dac/Amp , máy nghe nhạc .Không rao bán các thiết bị khác ngoài đồ âm thanh .

Các cửa hàng không được rao bán ở trong group

Mọi vấn đề thảo luận tư vấn về âm thanh mọi người có thể tham gia Group này

https://www.facebook.com/groups/tainghe/

Chúc mọi người mua máy bán đắt